Voorbeelden uit de praktijk

Projecten

Huisartsenpraktijk Bolnes – Ridderkerk (11-2019 – heden)

 • Herstructurering praktijk
 • Personeelsmanagement & leidinggeven
 • Beheer & staf
 • Kwaliteitsmanagement
 • Begeleiding en implementatie automatisering

Medisch Centrum Mullerpier – Rotterdam (11-2019 – heden)

 • Opzetten nieuwe huisartsenpraktijk
 • Personeelsmanagement
 • Kwaliteitsmanagement

Huisartsenpraktijk De Clundert – Klundert (2011 – heden)

 • Herstructurering praktijk
 • Personeelsmanagement
 • Begeleiding associatie, disassociatie maatschap
 • Begeleiding pensionering huisarts
 • Communicatie en pr
 • Inplannen / wijzigen / beheren diensten huisartsenposten via Intershift hap
 • Begeleiding en implementatie automatisering (Voip bellen, Intershift assist, wachtkamerinformatiesysteem, Vecozo, UZI, AGB, Medicom)
 • Migratie eigen 24-uurs zorg naar nieuwe huisartsenpost
 • Verbouwcoördinatie en -begeleiding
 • Externe contacten (zorggroepen, zorgverzekeraars, overheden, media, leveranciers)
 • Implementeren WKKGZ
 • Coördinatie praktijkaccreditatie (NPA)
 • Implementatie AVG
 • Klachtenafhandeling

Huisartsenpraktijk Ulvenhout (07-2017 – 01-2019)

 • Strategisch management
 • Personeelsmanagement
 • Coördinatie praktijkaccreditatie (NPA).

Huisartsenpraktijk Dokters & Co – Terheijden  (07-2017 –  12-2017)

 • Personeelsmanagement
 • Coaching praktijkmanager
 • Coaching medewerkers

Andere activiteiten PURE Praktijkmanager Huisartsen:
– Begeleiding intervisie-bijeenkomsten praktijkmanagers (2018 – heden)
– Hogeschool Avans Management in de zorg – student – (2018 – heden)
– Medisch Ondernemen – lid
– Nederlandse Vereniging voor Praktijkmanagers – lid
– Landelijk Netwerk Managers Eerstelijn  – lid
– Samenwerking Huisartsenzorggroep Breda HZG (2017-heden)
– Samenwerking VvAA  (2017-heden)